Dyrektywa atex

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kieruje się do wyrobów oddanych do lektury w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania łączące się nie ale do bezpieczeństwa lecz jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a ponadto połączone z ostatnim każde procedury oceny w decydującej mierze uzależnione są z stanu zagrożenia środowiska, w którym określone urządzenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić określony produkt, aby mógł stanowić używany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie ważne ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W głównej klasie znajdują się urządzenia, które przypisuje się w podziemiach kopalni także na przestrzeniach, które potrafią stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa sprowadza się do urządzeń, które daje się w drugich miejscach, ale jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń wykonywających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej konkretne wymagania można z możliwością znaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do publikacji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić stały, widoczny, trwały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub same zaopatrzenia w projektu zapewnienia zgodzie z prawymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.